Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny


Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
Zgodnie z Regulaminem Komendy Powiatowej Policji (z późn. zm.) Komenda Powiatowa Policji jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Komendant Powiatowy Policji podlega :

1. Komendantowi Stołecznemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2. Zwierzchnictwu Wojewody Mazowieckiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem:

a. Spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b. Wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 14.05.2009
Data modyfikacji 16.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KSP
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Nowak
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Kańka
do góry